Elbląg 3d – ul 1.Maja – budynki

Elbląg 3d – ul. 1.Maja – widoczna siatka obiektów